Als je een kerk nu eens niet sluit, maar een tweede leven geeft…

Geachte lezer,

Namens Stichting Stadsklooster Utrecht wil ik u van harte uitnodigen om deel uit te maken van een bijzondere gebeurtenis: de wedergeboorte van een kerk.

De St. Antoniuskerk aan de Kanaalstraat is een belangrijk herkenningspunt van de Utrechtse wijk Lombok. Het kerkbezoek liep echter in de loop der tijd terug waardoor de kerk verkocht zou worden en leeg zou komen te staan. Dat vonden we onverteerbaar: deze bijzondere plek moet open blijven. Sterker nog, deze plek moet weer het kloppende hart worden van Lombok en van ver daarbuiten.

Met de steun van wijkbewoners en de gemeente Utrecht hebben we de handen ineen geslagen en Stichting Stadsklooster Utrecht opgericht. We hebben een plan gemaakt om de kerk een tweede leven te geven. Niet meer als een exclusief religieuze plek, maar een Stadsklooster voor iedereen. Een plek waar mooie dingen kunnen gebeuren op cultureel, maatschappelijk, ecologisch en ook levensbeschouwelijk vlak. Denk aan een expositie van Utrechtse kunstenaars, een midzomernachtopera, een kerstmarkt, een yoga- en healthevent, lezingen over actuele thema’s, een maatjesproject, een repairservice, een concert van een singer-songwriter, klassieke muziek en film. Een plek waar je als wijkbewoner bijeenkomsten en evenementen kunt organiseren of gewoon kunt genieten van de entourage en de uitstraling van het gebouw. En waar je met je boodschappentas even naar binnen kunt voor stilte en een kaarsje, als er geen programma is. Kortom een plek van verbinding en bezinning.

Op 1 september 2018 kon de kurk van de fles: de Antoniuskerk ging over in andere handen en de nieuwe eigenaar heeft de kerk aan ons, de Stichting Stadsklooster Utrecht, in beheer gegeven. De officiële opening staat voor 1 september 2019 gepland.
Tot die tijd moet er nog veel gebeuren. We gaan verbouwen, een vrijwilligerskader opbouwen, vergunningen regelen en een programmering neerzetten.

Het Stadsklooster heeft geen winstoogmerk. Als het Stadsklooster op 1 september 2019 geopend is, dan zullen onze inkomsten komen uit de opbrengsten van verhuur aan maatschappelijke, culturele en commerciële organisaties en uit donaties en giften. Zover is het nog niet en daarom vragen we uw steun.

U kunt de opening van het Stadsklooster Utrecht mogelijk maken door een gift te doen. 25.000 Euro is er nodig om de opstart te financieren. Elke donatie, klein of groot, is welkom. U kunt uw donatie overmaken op bankrekening nummer NL 86 RABO 0330 3876 85, t.n.v. Stg. Stadsklooster Utrecht, o.v.v. “Start Stadsklooster”.

Voor particulieren:
Bij giften hoger dan 100 euro vermelden we de naam van de gever op onze website onder het kopje: “zij maakten onze start mogelijk”.

Voor bedrijven:
Bedrijven kunnen ervoor kiezen om een bronzen (1000 euro), zilveren (3000 euro) of gouden gever (5000 euro) te zijn.
We doen graag iets terug voor uw gift. We kunnen het Stadsklooster bijvoorbeeld beschikbaar stellen voor uw bedrijfsevent. Heeft u daarover vragen of wilt u meer informatie, neemt u dan contact op met mij op: Jeroen Kwaaitaal,jeroen@stadskloosterutrecht.nl , mobiel 06-46584826.

Meer weten over het Stadsklooster Utrecht, onze activiteiten en waar we voor staan? Zie www.stadskloosterutrecht.nl of volg ons op Facebook Stadsklooster Utrecht.

We zien uit naar uw donatie aan het Stadsklooster!

Samen geven wij de St. Antoniuskerk een tweede leven en Lombok een kloppend hart.

Jeroen Kwaaitaal
Bestuurslid Stadsklooster Utrecht